התוכן העיקרי

הודעת התראה

משחק מסלול תחרותי. תוך כדי התקדמות הילד משלים את 'עוגת אבות המזון' באמצעות המאכלים שהוא אוסף.