התוכן העיקרי

הודעת התראה

המשחק מעניק: ידע כללי על מערכת הלב ומחזור הדם, ידע לשוני של ביטויים הקשורים בלב, והבעה רגשית סביב נושא משאלות הלב.