התוכן העיקרי

הודעת התראה

משחק מסלול שמטרותיו: הענקת ידע בסיסי לגבי התהליך שהילד עומד לעבור, הפחתת חרדות של הילד לפני הניתוח, הסחת דעת הילד לפני הניתוח ושיתוף ברגשות ופחדים.