התוכן העיקרי

הודעת התראה

קידום אורח חיים בריא ופעיל מתוך התמודדות עם חולי 

בית הספר שותף לתכנית לקידום אורח חיים בריא ופעיל מתוך התמודדות עם חולי. מטרת על של התכנית היא הקניית הרגלי חיים בריאים לילדים במצב של אשפוז ולילדים המתמודדים עם מחלה כרונית.

בשנת הלימודים תשע"ו התכנית תתמקד בשני מוקדים: תזונה מותאמת למצב הבריאותי של התלמיד וקידום פעילות גופנית.

היעדים בתכנית זו הם:

היכרות עם מרכיבי המזון ועם התזונה הנכונה והמומלצת בהתאמה למצבו הבריאותי של הילד
50% מהתלמידים הנוכחים בזמן פעילות 'בישול בריא' יתנסו בהכנת מאכלים בריאים המותאמים למגבלות המוכתבות על ידי המחלה
חשיפת התלמידים לחשיבותה של פעילות גופנית גם ובפרט במצב של מחלה ואשפוז
שילוב פעילות גופנית בתכניות ההוראה במרכז החינוכי
ניצול המרחבים הפיזיים הסמוכים למרכז החינוכי לפעילות גופנית עם התלמידים, בהתאמה לרמות יכולת שונות
העשרת ידע של הצוות בתחומי תזונה ופעילות גופנית ולמידת דרכי הוראה לשילובם בתהליכי ההוראה והטיפול
פיתוח עזרי הוראה בתחום תזונה ופעילות גופנית בהתאמה לצרכים הייחודיים של ילדים חולים

לכידה

 בשנת תשע"ז בית הספר זכה בפרס מנהל המחוז בתחום אורח חיים בריא וקיימות

מכתב זכיה בית ספר מקדם בריאות

פוסטר copy