התוכן העיקרי

הודעת התראה

כדי להגיע ללמידה ועבודה מיטבית עם הילדים, צוות בית הספר מפתח עזרי למידה וחומרי עבודה המותאמים לתלמידים. לעיתים הצוות נעזר גם בחומרים שהוכנו על ידי גורמים שונים המשרתים את אופי העבודה עם הילדים המאושפזים.

  • כל הסוגים
  • דגמים
  • חוברות
  • משחקים
  • ספרים
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random