התוכן העיקרי

הודעת התראה

ערבות הדדית היא אחריות של הקהילה כלפי כל אחד מחבריה, ושל כל אחד מחברי הקהילה כלפי הכלל.

משמעות המושגים "מעורבות" ו"הדדיות". האחריות של הילדים/המטופלים כלפי כל אחד מחבריה, ושל כל אחד מחברי הקבוצה כלפי הכלל. העמקה בערכים של כבוד, עזרה, נתינה, אמפטיה, ראיית האחר. המפגש עם האחר בבית החולים והיכרות עם ילדים עם מחלה דומה אך מרקעים שונים.  להבין ולהכיר בחשיבות ההתנדבות והנתינה לאחר (בדרך כלל הם הצד המקבל, לתת להם הזדמנות להיות בצד הנותן).

אנו מתייחסים לנושא השנתי בהקשר ללוח השנה. בחודשים ינואר-פברואר הדגש הוא על מעורבות הדדית לשמירה על הטבע- אקולוגיה. באמצעות שירים, משחקים וחומרי עזר של החברה להגנת הטבע.
המפגש של ילדים ממגזרים ותרבויות שונות בכיתה מאפשר שיח ותורם מבחינה חברתית.WhatsApp Image 2020 01 19 at 11.21.00