התוכן העיקרי

הודעת התראה

ערבות הדדית היא אחריות של הקהילה כלפי כל אחד מחבריה, ושל כל אחד מחברי הקהילה כלפי הכלל.

משמעות המושגים "מעורבות" ו"הדדיות". האחריות של הילדים/המטופלים כלפי כל אחד מחבריה, ושל כל אחד מחברי הקבוצה כלפי הכלל. העמקה בערכים של כבוד, עזרה, נתינה, אמפטיה, ראיית האחר. המפגש עם האחר בבית החולים והיכרות עם ילדים עם מחלה דומה אך מרקעים שונים.  להבין ולהכיר בחשיבות ההתנדבות והנתינה לאחר (בדרך כלל הם הצד המקבל, לתת להם הזדמנות להיות בצד הנותן).