התוכן העיקרי

הודעת התראה

בשנת הלימודים תשע"ז הנושא השנתי המשותף  של משרד החינוך הינו ירושלים

ירושלים היא ירושלם – בית הספר שלנו הוא סמל לשלום

מהי המטרה העיקרית שלנו?

"נוכל לחיות ביחד בחברה טובה, בשלום ובנחת...כך בעמק יפה בין כרמים ושדות, עומד מגדל בן חמש קומות. ובמגדל גרים עד היום, שכנים טובים חיי -שלום." (לאה גולדברג, דירה להשכיר). בירושלים יש מקום לכולם ורצוי לחיות בכפיפה אחת בנחת ובשלום.
איך אנחנו עובדים? בית הספר שלנו איננו בית ספר רגיל. הוא ממוקם בירושלים - אחת הערים ההטרוגניות בעולם (יהודים, ערבים, חרדים, וחילוניים... הרגישות פה חייבת להיות גבוהה מאד(. התלמידים הם ילדים חולים, בגילאים שונים, המגיעים מידי תקופה לאישפוז יום לטיפול יומי, ומבקרים בכתה בשעות שונות. לכן אנו (שרי ואמאל) עובדות עם כולם בצורה פרטנית או בזוגות.
מה עשינו? מתחילת השנה עד לפני כחודש עבדנו על "מה ירושלים בשבילי?". הילדים, ערבים ויהודים כאחד, תיארו מה הם מרגישים כלפי ירושלים. הם כתבו את רגשותיהם על דגמים של מבנים אופיינים לירושלים. כל ילד בחר את המבנה הנראה לו. בסופו של דבר, כשהיה לנו מספר לא מבוטל של מבנים איחדנו את כולם על לוח קיר גדול המוצג במחלקת אישפוז יום. כך קיבלנו את ירושלים ששולבו בה בתי כנסת יחד עם כנסיות, מסגדים, בתים עתיקים ומודרניים. הלוח מרתק את ההורים, הצוות והילדים, אשר עומדים וקוראים את הכתוב.

מה אנחנו עושים?

לפני כשבוע התחלנו לעסוק בנושא הכותל ומשמעותו. תלינו תמונה תלת מימדית: הכותל ומתחתיו עץ משאלות. הילדים היהודים מטמינים בין אבני הכותל פתקי בקשות, והילדים הערבים תולים גם הם בקשות על עץ המשאלות.

מה בתוכנית?

נכיר את השכונות העיקריות בירושלים, הן היהודיות והן הערביות. נלמד את ההסטוריה של כל שכונה ומאפייניה כיום. זאת נעשה באמצעות לוח קיר מיוחד ודפי עבודה שאנו מכינים. על הלוח יוצגו תמונות השכונות, והסברי רקע. הילדים יוזמנו לעבוד בדפי העבודה. נכיר אתרים ומוסדות חשובים בירושלים, נלמד שמות נוספים של ירושלים ומשמעויותיהם. השיא יהיה כמובן ביום ירושלים. תהיה מצגת שתעמוד בלובי ויצירות שונות בנושא ירושלים.

ילדים כותבים על שכונות ירושלים:

שרי שפירא, מורה