התוכן העיקרי

הודעת התראה

האחר הוא אני

משרד החינוך החליט להדגיש בשנת הלימודים תשע"ה ותשע"ו את הנושא "האחר הוא אני"

תוכנית זו מבקשת לקדם ערכים של צדק חברתי, ערבות הדדית, סולידאריות ודאגה לכל אדם.

בתוכנית יינתן דגש למספר עקרונות:

1. לקראת חברת מופת - מהלך זה מציב בקדמת הבמה ערכים אוניברסאליים, של כבוד אדם, שוויון, צדק, סובלנות, הכלה וחמלה, דמוקרטיה, זהות ושייכות.

2. קבלת השונה והאחר - הבנה ששונות מצויה בכל אחד, הכרת הערך שבשונות לחשיבה, ללמידה, לקיומה של חברה.

3. שיח דמוקרטי - אמונה בכושרו של החינוך לעצב לחיוב את דמותם של היחידים ושל החברה, להוביל לשיח דמוקרטי ערכי, המכבד את האחר ודואג לחלשים בחברה.

4. הוקעת הגזענות - הוקעת תופעת הגזענות ומיגורה בחברה הישראלית.

 

תערוכה המקוונת "האחר בבית החולים"

תערוכה המקוונת המוצגת כאן "האחר בבית החולים" היא חלק מפרוייקט שנעשה במחלקת אשפוז יום ילדים. זוהי תערוכה של ציורי ילדים בנושא השנתי של משרד החינוך - האחר הוא אני. במשך החודשים האחרונים הוזמנו ילדי המחלקה להשתתף בתערוכה. בליוויה של מטפלת באמנות אסנת, הם הביעו ועיצבו כל אחת ואחד את פניהם על גבי בריסטול. תהליך העבודה היה אישי בטכניקות ציור מעורבות. ציורים אלו מוצגים גם בפלקט אחד בכניסה למחלקה. תוכלו להקיש על PLAY כדי לצפות ביצירות הילדים.

האחר בבית החולים