התוכן העיקרי

הודעת התראה

נושא הזהירות בדרכים, נושא מרכזי בבית הספר בבית החולים. צוות בית הספר עובד על נושא זה במהלך השנה באופן רציף וימי השיא הם בשבוע זהירות בדרכים של משרד החינוך.  שבוע שבו הילדים מתנסים בסיטואציות שונות בכביש, יוצרים ומדברים על זהירות בדרכים.