התוכן העיקרי

הודעת התראה

הצוותים החינוכים והילדים במחלקות השונות, אומרים תודה לאחויות המסורות של בית החולים שערי צדק.

כל כיתה, בהובלת מחנכת הכיתה  ובשיתוף הילדים באותה המחלקה, הכינו מתנת הוקרה לאחויות המדהימות של בית החולים