התוכן העיקרי

הודעת התראה

gtjnh

יחידת דיאליזה ילדים שערי צדק היא היחידה הגדולה ביותר בארץ. צוות מקצועי ומיומן של רופאים ואחיות בניהולו של פרופ' יעקב פרישברג מטפל בכל הילדים עם כשל כלייתי סופני מאזור ירושלים והדרום, כולל שטחי הרשות הפלסטינית.
בד בבד לטיפולי הדיאליזה, קיים צוות רב-מקצועי הכולל מורות ומטפלות רגשיות מטעם משרד החינוך.

מהי דיאליזה?

מטופל הנזקק לדיאליזה סובל מאי ספיקת כליות סופנית. מכונת הדיאליזה מחליפה את התפקוד הכלייתי באופן חלקי ומרחיקה את המטופל מסכנת חיים.

כמה זמן זה לוקח?

הטיפול נמשך כארבע שעות נטו, לפחות שלוש פעמים בשבוע.
יחידת הדיאליזה פועלת שישה ימים בשבוע. בימים א, ג, ה – מתקיימות שתי משמרות של מטופלים (בוקר וערב), בימים ב, ד, ו – משמרת אחת.

עבודת הצוות החינוכי:

בזמן שהותו של המטופל ביחידה, הוא מקבל תמיכה לימודית ורגשית, בעבודה פרטנית, מהצוות של המרכז החינוכי. לכל ילד נפתח תיק אישי עם תכנית שנבנית עבורו. התכנית בנויה לפי גיל הילד, יכולותיו וצרכיו.

למידה בדיאליזה:

אנו עובדים על איתור נקודות חוזק, למידה עצמית, צמצום פערי למידה, הכרת אמצעים לאיסוף מידע, פיתוח הנעה פנימית ללמידה, תכנון זמן, סנגור עצמי.
אנו לומדים על המחלה ואורח חיים בריא.
אנו יוצרים קשר עם בית הספר בקהילה, מזמינים אותם למחלקה ונותנים מידע על המחלה והצרכים המיוחדים של התלמיד. קשר רציף יישמר לאורך כל תקופת המחלה.

לילדים הזכאים לתמיכה לימודית בביתם, אנו עוזרים בקבלת עזרה לימודית בבית דרך עמותת "קדימה מדע".פותותרפיה2

טיפול רגשי בדיאליזה:

מטופלי הדיאליזה מקבלים טיפולים רגשיים במוסיקה ובעזרת בעלי חיים, כדי לחזק את כוחותיהם ולמצוא כלים להתמודדות עם המחלה ועם הטיפול עצמו.
במפגשים אלו אנו מתמודדים עם פחד וחרדה, דימוי עצמי ודימוי הגוף, דחיית סיפוקים, התמודדות עם חוסר הוודאות ועם הציפיה הארוכה להשתלת כליה. אנו בודקים דרכים בהם המטופל יכול להסתייע בסובבים אותו – אנשי צוות, משפחה, חברים ובית הספר, עובדים על חשיבה חיובית, על דרכי התרגעות ועוד.