התוכן העיקרי

הודעת התראה

במדור זה ניתן למצוא קישור לחוזרי המנכ"ל של משרד החינוך בנושא בריאות ואורחות חיים במוסדות החינוך.

הקישורים מחולקים לפי סוגי הנחיות ומחלות, בכל קישור ניתן למצוא רקע קצר על המחלה וההנחיות של משרד החינוך בדבר המחלה.

 חוק חינוך לילד החולה

חוק חינוך חינם לילדים חולים קובע כי ילדים המאושפזים בבית חולים זכאים ללימודים ללא תשלום.

הלימוד נעשה בבתי ספר המופעלים בבתי החולים על-ידי משרד החינוך.
מי זכאי?

ילדים הזכאים לחינוך חינם על פי חוק לימוד חובה או חוק חינוך מיוחד, ועונים על אחד מאלה:
מאושפזים בבית חולים.
חולים במחלה או ליקוי בריאותי המצריכים טיפול בבית חולים לתקופה העולה על ארבעה שבועות.
תהליך מימוש הזכות

משרד החינוך נושא באחריות המלאה להפעלת המסגרות החינוכיות לילדים המאושפזים בבתי חולים, באמצעות האגף לחינוך מיוחד.
תכניות החינוך לתלמידים מאושפזים הן בעיקרן תכניות חינוך אישיות (תח"א), המותאמות לתכנית הלימודים של התלמיד בבית הספר שבו למד טרם אשפוזו.
לקביעת תכנית החינוך האישית שותפים התלמיד והוריו, המורים בבית החולים והמחנך בבית ספרו של התלמיד

קבלת תלמיד חולה למוסד חינוכי

העדרות תלמיד בשל מחלה

הוראות על שמירה על קשר עם תלמידים הנעדרים מהלימודים

תלמידים חולים בסוכרת נעורים

הנחיות לטיפול  בילדים הסובלים מאפילפסיה

 הנחיות לסיוע לתלמידים מושתלי איברים

 מתן טיפול תרופתי במוסד חינוכי

תלמידים חולים במחלות מעי דלקתיות (קרוהן וקוליטיס כיבית)

תלמידים חולים במחלת צליאק