התוכן העיקרי

הודעת התראה

אשפוז ילד בבית החולים מפר את האיזון הכללי שלו ושל סביבתו הקרובה, בשל החרדה הקיומית המתעוררת בעקבות החולי והעדר תחושת השליטה העצמית.

בתוך משבר זה, אנו מאמינים כי בית הספר מהווה נקודת אור בשאיפת הילדים והוריהם לחזור למצבם הטבעי, באמצעות שמירה על החלק הבריא בעולמם, על ידי התכנים הנורמטיביים והדפוסים המוכרים להם.

אנו מאמינים בגישת החינוך השיתופית. גישה המייחסת חשיבות רבה לשיתוף ההורים עם הצוות החינוכי, הסיעודי והרפואי בשיקומם של הילדים החולים. גישתינו חינוכית הוליסטית, ששמה דגש על בריאות הגוף והנפש של הילדים באותה מידת חשיבות. מכאן נגזרת דרך העבודה המתייחסת למימדים החינוכיים, הלימודיים, החברתיים והרגשיים של הילדים בו זמנית.

מטרות ויעדים

א. צמצום פערי למידה שנוצרים עקב האשפוז/טיפול.
ב. סיוע, טיפוח ושימור כישורים ומיומנויות במהלך האשפוז.
ג. עידוד המוטיבציה בשמירה על רצף לימודי שנקטע בשל האשפוז
ד. תמיכה רגשית, מתן כלים להתמודדות עם המחלה. המפחיתה חרדות ומציגה בפני הילדים מידע שמתאים לגילם ה. הכנה לניתוחים וטיפולים חודרניים באמצעות פעילות ולהבנתם, על ידי שיחות, סיפורים, הצגות, תמונות ואביזרים נוספים.
העבודה עם הילדים מתקיימת ליד מיטתם, או באחת משש כיתות בית הספר (חללי פעילות חינוכית), בצוות רב מקצועי ובנוכחות ההורים. אנו שומרים על קשר רציף עם בית הספר בקהילה של הילד ומעניקים תמיכה לימודית בבית לפי הצורך, באמצעות עמותת "קדימה מדע - שבילים“.
צוות בית הספר משתף פעולה עם הצוותים הרב מקצועיים העובדים בביה"ח, משתתף קבוע בישיבות הצוות בכל מחלקות הילדים, מתייעץ, מעביר ומקבל ידע.