התוכן העיקרי

הודעת התראה

"הדרך לאיזון"
מטרת המשחק לעזור לילד הסוכרתי להפנים ולהבין את חשיבות הניהול הנכון של המחלה