התוכן העיקרי

הודעת התראה

ביבליותרפיה היא שיטת טיפול בה נעשית ההתערבות הטיפולית דרך קריאה, כתיבה,
יצירת נרטיב סיפורי ,שימוש במשחק או בקלפים טיפוליים כשבכל אחד מהאמצעים הללו
מתאפשרת הרחבה והעמקה של חווית המטופל.
המילים, הכתובות או המדוברות, יוצרות יחד משהו שהוא הרבה מעבר לתוכן הגלוי שלהם .
ייחודו של הטקסט בחדר הטיפולים הוא בכך שהוא מאפשר להעלות תכנים ורגשות שהאדם
אינו מודע להם או שיש לו קושי לתת להם ביטוי ואמירה חד משמעית. בשעת משבר,
עם גילויה של מחלה או אשפוז לצרכים רפואיים, מתעצם כוחה של הכתיבה שכן לעיתים
רק הבידיון יכול להכיל את המציאות ולהקל על ההתמודדות עימה. דרך הכתיבה ניתן לעבד
תכנים פנימיים שקשה להתמודד עימם באופן ישיר ודרך כך להגיע להסתגלות ולגדילה אישית.